برندینگ بین المللی

امروزه با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به صورت یکپارچه و ورای مرزها، شکل گرفته است، لزوم توجه به بازارهای خارج از کشور برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، مهم و حیاتی می باشد.

با توجه به وجود رقبای بسیار در سطح بین المللی، بحث برندینگ کسب و کارهای داخلی و ایجاد جایگاه نسبت به رقبای سایر کشورها، از جمله خدمات شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن محسوب می گردد.

این مجموعه آمادگی دارد در کشورهای مختلف جهان و به زبان های مختلف، بر اساس بازار هدف تعریف شده از سوی صاحبان مشاغل و کسب و کار، به تعریف برنامه های برندینگ و اجرای آنها اقدام نماید.