برندینگ محصول و خدمات

امروزه فروش موفق مقطعی در اثر یک برنامه تبلیغاتی گذرا، چندان مورد توجه صاحبان کسب و کار نمی باشد، بلکه ایجاد یک جایگاه در بازار و دستیابی به یک سهم پایدار از آن، اولویت هر کسب و کار موفق می باشد.

جهت دستیابی به چنین جایگاهی، لازم است که آن کسب و کار محصولات و یا خدمات آن در قالب یک برنامه برندینگ، مورد توجه قرار گیرد.


 

هدف از برنامه برندینگ، ایجاد یک شناخت و تعریف هویت در جامعه بازار هدف می باشد. به گونه ای که نام آن برند، تداعی کننده ارزش های مورد نظر صاحب کسب و کار باشد.

یکی از خدمات ویژه شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن، تعریف و پیاده سازی روش های برندینگ برای محصولات و خدمات می باشد.