کمپین تبلیغاتی

در هر کسب و کار، بحث تبلیغات به عنوان مهمترین عنصر موفقیت محسوب می گردد. امروزه با توجه به توسعه جوامع و ابزارهای متنوع تبلیغاتی، راهکارهای بسیار متفاوت با ضریب تاثیر گوناگون در دسترس صاحبان کسب و کار می باشد. اما مهمترین مساله در انجام تبلیغات، انتخاب بهینه روش های تبلیغاتی، زمان انجام تبلیغات، بازار هدف و محتوای تبلیغاتی می باشد. به طور کلی می توان تمامی موارد فوق را تحت عنوان کمپین تبلیغاتی جمع بندی نمود.

هدف از یک کمپین تبلیغاتی، برنامه ریزی و اجرای موفق روش های مختلف تبلیغاتی در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده کسب و کار می باشد. به عنوان مثال یک کمپین تبلیغاتی می تواند از ابزارهای همانند رسانه‌های اجتماعی، فضای سایبری، تبلیغات محیطی، تبلیغات دهان به دهان و … استفاده نماید.

شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن برای هر نوع کسب و کار و در راستای اهدافی همانند افزایش فروش، ضمن مطالعه جامع آن کسب و کار، اهداف و مشتریان وی، اقدام به برنامه ریزی و اجرای کمپین های تبلیغاتی می نماید.