سرمایه گذاری در بازار بورس های خارجی

سرمایه گذاری در بازارهای بورس بین المللی حقیقی و یا بازارهای بورس مجازی همانند فارکس، یکی دیگر از راه های حفظ و افزایش سرمایه می باشد. شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن در زمینه این نوع از سرمایه گذاری بین المللی خدمات زیر را ارائه می نماید:

مشاوره در زمینه نحوه خرید و فروش سهام در این بازارها

انجام امور کارگزاری مربوط به خرید و فروش سهام