خرید ملک در کشورهای خارجی

یکی دیگر از راههای سرمایه گذاری بین المللی، خرید ملک در کشورهای مختلف و بهره برداری از تسهیلات حاصل از آن می باشد.

شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن، توانسته است با کارشناسان و نمایندگان خود در کشورهای مختلف در امر خرید و سرمایه گذاری بخش ساختمان خدمات زیر را به مشتریان ارجمند ارائه نماید:
  • مشاوره در خصوص شرایط حقوقی و قانونی خرید ملک در کشورهای خارجی
  • مشاوره در زمینه پیدا کردن بهترین ملک
  • مشاوره در زمینه امور حقوقی مربوط به عقد قرارداد و خرید ملک