مدیریت استراتژیک

چشم انداز

مهمترین قدم در ایجاد یک کسب و کار و یا آغاز یک فعالیت شغلی، داشتن یک دورنمای مناسب، اهداف میانی و روش های دستیابی به آنها می باشد. وجود یک برنامه منسجم همانند یک نقشه راه می تواند منجر به دستیابی به اهداف تعریف شده گردد.

مهمترین ابزار

برنامه ریزی استراتژیک به عنوان مهم ترین ابزار، برنامه ریزی بلند مدت، می تواند راهگشای کسب و کارهای مختلف باشد.

ARTMAN

این شرکت افتخار دارد با بهره گیری از اساتید مجرب و استفاده از روش های تحلیل و محاسباتی مورد استفاده در مبحث برنامه ریزی استراتژیک، به انواع مشتریان از کسب و کارهای کوچک تا سازمان های بزرگ و پیچیده در جهت ایجاد یک برنامه صحیح استراتژیک کمک نماید.

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندگانه، که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد و برای کسب موفقیت سازمانی بر هماهنگی مدیریت، بازاریابی امورمالی(حسابداری)، تولید (عملیات)، تحقیق و توسعه و سیستم اطلاعات رایانه ای تاکید دارد.

در یک سازمان بزرگ فعالیتهایی که در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها وجود دارد در سه سطح از مدیریت کل شرکت، سطح بخش یا واحد تجاری استراتژیک و سطح وظیفه ای انجام می گیرد .

 

بطور کلی مراحل  یک مدیریت استراتژیک به صورت زیر است:

1- شناسایی ماموریت، اهداف و استراتژی های کنونی شرکت

2- تدوین بیانیه ماموریت سازمان

3- شناسایی فرصتها و تهدیدات

4- تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان

5- شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان

6- تهیه ماتریس عوامل داخلی سازمان

7- تهیه SWOT

8- تعیین اهداف بلند مدت و ارائه استراتژیهای خاص

9- تعیین اهداف سالیانه

10-تخصیص منابع

11-بررسی عملکرد

تعریف مدیریت استراتژیک

بطور کلی مدیریت استراتژیک یک روش خلاق و نو آور بوده و سبب ایجاد نظم، ارتباط و آگاهی بهتر کارکنان، برنامه ریزی غیر متمرکز توسط صف و مشارکت و مالکیت در هدف می شود و از لحاظ مالی سبب  عملکرد و سودآوری بیشتر و از لحاظ غیرمالی سبب افزایش آگاهی از تهدیدات، درک بهتری از استراتژیهای رقیب، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش مقاومت در برابر تغییرات و . . . می شود.


در عرصه فعاليتهای پيچيده صنعتی، بازرگانی و اقتصادی، تعدد عوامل تاثير گذار، سرعت تغيير و تحولات، علاقه مندی سازمانها به كسب موفقيت و بقاي بلند مدت، برنامه ريزی استراتژيك را ضرورتي اجتناب ناپذير كرده است. تحقيقات نشان مي دهد، شركتهایی كه از مفاهيم و اصول مديريت استراتژيك استفاده مي كنند، در مقايسه با شركتهایی كه بدون اين نوع فعاليتهای برنامه ريزي منظم هستند، از نظر فروش، سوددهي و بهره وری در وضع بهتری قرار دارند.

در اكثر مدلهای برنامه ريزی استراتژيك، فرآيند برنامه ريزی پس از تعيين رسالت و اهداف شركت با تجزيه و تحليل عوامل داخلی و خارجی سازمان آغاز می شود. در تجزيه و تحليل محيط داخلی ابتدا عوامل کلی تاثير گذار برمحيط داخلی سازمان شناسایی شده، سپس هر يك از اين عوامل به عوامل جزئي تر تجزيه می شوند. اين عوامل جزئی مي توانند با توجه به اطلاعات موجود در سازمان و نظر مدير ارشد و ساير مديران وكاركنان، از نظر وضعيت موجود و اهميت آنها در سازمان امتياز دهی گردند. سپس هر يك از اين عوامل از نظر امتياز و اهميت بررسی شده و با استفاده از آنها نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی می گردند. تجزيه وتحليل محيط خارجی نيز با شناسايي عوامل تاثير گذار خارجی بر سازمان شروع شده و اين عوامل کلی نيز پس ازتجزيه شدن به عوامل جزئی مرتبط، با توجه به اطلاعات موجود از نظر چگونگی واكنش سازمان در قبال آنها و اهمیت آنها برای سازمان امتياز دهی می گردند. با بررسی هریک از اين عوامل و با توجه به امتيازات داده شده، فرصتها و تهديدات شناسایی مي گردند. با استفاده از امتيازات داده شده در مرحله قبل به هريك از عوامل، امتياز سازمان از نظر عوامل داخلی وخارجی محاسبه گرديده، و استراتژيهای مناسب جهت سازمان پيشنهاد می گردد.

با توجه به جایگاه برنامه استراتژیک در هدایت صحیح و هدف گرای یک سازمان، اهمیت تهیه یک برنامه کارآمد به خودی خود روشن و واضح می باشد. بر همین اساس تاکنون تلاش های بسیاری در جهت توسعه ابزارها و روش های تهیه برنامه استراتژیک در بخش های مختلف صورت پذیرفته است.