مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) به زبان ساده عبارتست از مجموعه اقدامات مدیریتی و محاسباتی جهت بهینه کردن کلیه اقدامات از مواد اولیه تا محصول فروخته شده به مشتری و دستیابی به اهداف زیر:

قابلیت فراهم کردن محصول متناسب با تقاضا در تمام طول مدت سال

انجام بهینه برنامه ریزی خطوط تولید از لحاظ هزینه و ضایعات

نظارت آنلاین بر روی فعالیت تمام بخش های کارخانه

حفظ موجودی بهینه مواد اولیه به طور خودکار

بهینه سازی سیستم بازرگانی و تامین مواد اولیه

مدیریت یکپارچه بخش های مختلف کارخانه همانند سازمان فروش، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت تولید، کنترل کیفی، تحقیق و توسعه، انبار محصول، انبار مواد اولیه، بازرگانی، مالی و مدیریت کارخانه