مدیریت صنعتی

شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن در زمینه مدیریت صنعتی و ارائه خدمات ویژه صنایع و واحدهای تولیدی موارد زیر را در خدمات خود قرار داده است:

 • مدیریت مالی
 • روانشناسی صنعتی
 • حسابداری صنعتی
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • کنترل کیفیت آماری
 • سیستم‌های خرید و انبارداری و توزیع
 • کنترل پروژه
 • طرح‌ریزی و تعمیرات و نگهداری
 • کارسنجی و روش‌سنجی
 • مدیریت کارخانه
 • بررسی اقتصادی طرح‌های صنعتی
 • بازاریابی بین‌المللی