مدیریت نگهداری و تعمیرات

در دنیای امروزه یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سازمان­ها و مجموعه­ های صنعتی، مبحث نگهداری و تعمیرات تجهیزات می­باشد. امری که در صورت رعایت نکردن استانداردهای جهانی و برنامه­ریزی مدون و مشخص، هزینه­ های سنگین مالی و زمانی را به مجموعه تحمیل خواهد کرد. از همین رو تلاش سازمان­ها بر کاهش هزینه­ها با استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات است. سازمان­ها برای مدیریت بهتر هزینه­ها و کسب بیشتر ارزش دارایی­ها ، چرخه عمر دارایی­های فیزیکی سازمان را مد نظر قرار می­دهند و در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی­ها، کاهش هزینه­ها و حذف حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.

اهداف نگهداری و تعمیرات

بیشینه کردن دوره عمر مفید نگهداری تعمیرات تجهیزات

کمینه کردن هزینه های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابی­های دستگاه

کمینه کردن تعمیرات اتفاقی ماشین آلات و تجهیزات

بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات

بیشینه کردن قابلیت اطمینان تعمیر و نگهداری ماشین آلات

سیاست های نرم افزار نگهداری و تعمیرات

• نگهداری و تعمیرات اضطراری به اختصار EM

• نگهداری و تعمیرات اصلاحی به اختصار CM

• نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به اختصار PM