دوره آموزش املاک

  • جستجوی فایل 

  • معرفی فایل

  • استراتژی مذاکره 

  • قرارداد 

  • فرمول‌های بازارسازی تلفنی 

  • آنالیز و کارشناسی ملک و مالک 

  • آنالیز مشتریان و ارتباط با آنها 

  • برنامه‌ریزی زدن هدف 

  • اینستاگرام مارکتینگ املاک