خرید ملک

امروزه پیدا کردن ملکی با مشخصات مورد نیاز خریدار همانند قیمت، نحوه پرداخت، موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های ملک از میان انبوهی از آگهی‌های نادرست و اطلاعات ناصحیح فروشندگان، کار نسبتا دشواری است. 
از این رو شرکت برای متقاضیان خرید ملک، خدمت ویژه‌ای را فراهم نموده است که در طی آن بهترین گزینه‌های خرید را در طی فرآیند کارشناسی، شناسایی و به خریدار معرفی می‌نماید. 
از جمله خدماتی که در این بخش ارائه می‌گردد، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.    ارزیابی اولیه درخواست خریدار: 
کارشناسان شرکت جهت شناسایی دقیق موارد مورد نظر خریدار، از طریق صحبت و تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد، نسبت به دریافت خواسته‌های خریدار اقدام می‌نمایند. 


2.    جستجو برای یافتن ملک مناسب:
تیم جستجوی شرکت بر اساس دریافت اطلاعات مرحله قبل نسبت به جستجو و شناسایی املاک با ویژگی‌های منطبق، اقدام می‌نمایند و گزینه‌های دارای انطباق را استخراج می‌نماید. 

 

3.    بازدید و ارزیابی ملک:
کارشناسان تخصصی شرکت نسبت به برگزاری بازدید از املاک منتخب، اقدام می‌نمایند. در این مرحله موقعیت، ویژگی‌ها، اسناد حقوقی و قیمت ملک، کارشناسی می گردد و نتیجه جهت مراحل بعدی به شرکت منعکس می‌گردد. 

 

4.    برگزاری جلسه مذاکره اولیه با فروشنده:
مذاکره‌کنندگان شرکت بر اساس گزینه‌های منتخب از سوی خریدار، با فروشندگان جلسات اولیه برگزار می‌نمایند. در طی این جلسه صحت مطالب کارشناسی شده، قیمت و شرایط معامله با فروشنده مورد مذاکره قرار می‌گیرد.

 

5.    مذاکره نهایی خرید:
پس از نتیجه مثبت مرحله قبل، تیم مذاکره‌کننده شرکت نسبت به برگزاری جلسات مذاکره فروش بین خریدار و فروشنده اقدام می‌نماید. 

 

6.    عقد قرارداد فروش و انجام مراحل حقوقی مورد نیاز:
با توجه به عضویت شرکت در اتحادیه املاک و قابلیت ثبت قراردادهای فروش ملک، مراحل تنظیم قولنامه هولوگرام دار، جابجایی اسناد مالی، حقوقی و همچنین انجام کلیه امور حقوقی و اداری مورد نیاز از سوی تیم متخصص شرکت انجام می‌پذیرد.