سازمان فروش

بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در مراحل مختلف پیشرفت خود و بر اساس سیاستهای گوناگون، علاقمند به فروش واحدهای خود می‌باشند. در نگاه اول، فروش واحدهای یک پروژه ساختمانی راحت و مشابه با سایر انواع املاک به نظر می‌رسد، اما فروش واحدها قبل از پایان آن و یا در هنگامی که هنوز بهره‌برداری و حضور ساکنان کامل نیست، یکی از مسائل سخت در بحث فروش ملک به شمار می‌رود. 
از این رو شرکت بر اساس تجربه و توان خود، توانسته است دپارتمان مهندسی فروش پروژه‌های ساختمانی را ایجاد نماید که ارائه دهنده خدمات زیر به پروژه‌های ساختمانی می‌باشد:

1.    ارزیابی و تهیه طرح توجیهی فروش برای پروژه
در اولین مرحله لازم است که تمام ویژگی‌های متمایز پروژه نسبت به رقبای آن استخراج گردد و متناسب با موقعیت و کاربری، طرح توجیهی فروش آن تهیه گردد.

 

2.    تهیه طرح تبلیغات و بازاریابی فروش
در این مرحله بر اساس ویژگی‌های استخراج شده از پروژه و مطالعه بازار و شناسایی بازارهای هدف، مشتریان احتمالی و نحوه اطلاع رسانی به آنها تدوین می‌گردد. 

 

3.    انجام تبلیغات و بازاریابی
بر اساس طرح جامع تهیه شده در مرحله قبل، تیم‌های شرکت نسبت به انجام تبلیغات و اطلاع رسانی به بازارهای هدف احتمالی، اقدام می‌نمایند.

 

4.    انجام مذاکره با مشتریان احتمالی
خروجی مرحله قبل مشتریان علاقمندی هستند که در جلسات مذاکره حضوری با مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای شرکت وارد مذاکره می‌شوند. 

 

5.    عقد قرارداد و انجام امور حقوقی و اداری
در پایان تیم‌های متخصص شرکت در امور حقوقی و عقد قرارداد، کلیه اقدامات مورد نیاز را انجام می‌دهند.