سرمایه گذاری

از زمان‌های خیلی دور بحث سرمایه‌گذاری در املاک یکی از زمینه‌های جذاب و قابل اطمینان محسوب می‌گردد.
سرمایه‌گذاری در املاک می‌تواند با اهداف مختلفی انجام پذیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    حفظ ارزش سرمایه
•    امنیت سرمایه
•    گردش سرمایه
•    تبدیل سرمایه
اما انتخاب صحیح ملک و ویژگی‌های آن تاثیر بسیاری بر رسیدن به اهداف بالا دارد. در همین راستا شرکت آرتمن دپارتمان سرمایه‌گذاری در املاک خود را ایجاد نموده است تا از طریق آن خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران محترم ارائه نماید. از جمله خدمات ارائه شده در این بخش‌‌ می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

بخش اول: جذب سرمایه‌گذار برای املاک، ویژه صاحبان املاک
بسیاری از صاحبان املاک برای توسعه پروژه‌های خود نیازمند جذب سرمایه‌ از سوی سرمایه‌گذاران هستند. برای این نوع تقاضا، شرکت خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

1.    تهیه طرح تجاری و اقتصادی:
برای تشکیل یک سبد سرمایه‌گذاری باید مطالعات جامعی در بخش‌های مختلف صورت پذیرد. این مطالعات که توسط شرکت انجام می‌پذیرد، شامل ارزیابی فنی، منطقه‌ای، وضعیت رقبا، کشش خرید، پیش‌بینی سود و ... می‌باشد. این طرح توجیهی واقع‌بینانه به عنوان سند اولیه برای ارائه به سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

2.    تهیه طرح تبلیغات و بازاریابی سرمایه‌گذاری:
در این مرحله بر اساس ویژگی‌های پروژه، بازار هدف مناسب از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و طرح جامع بازاریابی و شیوه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی به بازار هدف، تدوین می‌گردد. 

 

3.    اجرای فرآیند تبلیغات و بازاریابی:
تیم‌های حرفه‌ای تبلیغات و بازاریابی شرکت بر اساس سند جامع تبلیغات و بازاریابی، نسبت به اطلاع رسانی به ذینفعان تعریف شده، اقدام می‌نمایند. 

 

4.    انجام مذاکره با سرمایه‌گذاران:
افراد علاقمند به سرمایه‌گذاری که در مرحله قبلی شناسایی شده‌اند، توسط تیم‌های مذاکره حرفه‌ای شرکت، در قالب نشست‌های تخصصی، مورد مذاکره قرار می‌گیرند و در نهایت منجر به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران نهایی خواهد گردید. 

 

5.    انجام موارد حقوقی و قراردادی:
در مرحله نهایی کلیه امور حقوقی، قراردادی و اداری مورد نیاز برای نهایی سازی ارتباط بین سرمایه‎‌گذار و مالک، توسط شرکت انجام می‌پذیرد.


بخش دوم: مدیریت سرمایه‌گذاری در املاک برای سرمایه‌گذاران
برای افرادی که علاقمند هستند ثروت خود را در املاک سرمایه‌گذاری کنند، از طرف شرکت، خدمات زیر ارائه می‌گردد:

1.    تحلیل شرایط مورد نیاز
در اولین گام، خواسته‌ها و امکانات سرمایه‌گذار مورد تحلیل قرار می‌گیرد و بر اساس اهداف و قیدهای مطرح شده، فرم‌های مربوطه تکمیل می‌گردد. 

 

2.    جستجو برای پیدا کردن گزینه‌های مناسب
تیم جستجوی شرکت بر اساس فرم تکمیل شده سرمایه‌گذار از بین گزینه‌های مختلف، بهترین موارد را انتخاب می‌نمایند.

 

3.    کارشناسی گزینه‌های سرمایه‌گذاری
در این گام، تیم‌های کارشناسی شرکت، موردهای منتخب را از نقطه نظر اقتصادی، فنی، حقوقی و ... مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. 

 

4.    انجام مذاکره نهایی
برگزاری جلسه مذاکره نهایی بین طرفین با حضور کارشناسان و مدیران شرکت جهت عقد قراردادهای مورد نیاز برگزار می‌گردد. 

 

5.    انجام امور حقوقی و قراردادی
کلیه امور حقوقی، قراردادی و اداری توسط کارشناسان شرکت انجام می‌پذیرد.