بورس بین الملل

حضور در بورس های بین المللی و بهره گیری از مشاوره های متخصصان بین المللی این امر، یکی از خدمات ویژه شرکت به مشتریان گرامی محسوب می گردد. 
خرید و فروش سهام در بورس های بین المللی

  • عقد قراردادهای کارگزاری جهت سرمایه گذاری در بورس

  • انجام امور حقوقی و مالی با کارگزاران بورس بین المللی

  • مدیریت سبد سرمایه بورسی