باشگاه واسطه ها

شرکت آرتمن به عنوان یکی از متخصصان راه‌اندازی باشگاه مشتریان، مهم‌ترین دارایی یک شرکت را شبکه ارتباطات آن می‌داند. از این رو با راه‌اندازی باشگاه‌های تخصصی، توانسته است خدمات بسیار ویژه‌ای را به اعضا باشگاه ارائه نموده و همچنین از ایجاد ارتباط بین اعضا نیز منتفع گردد. 
اعضا باشگاه واسطه‌ها در واقع افرادی هستند که در سطح ملی و بین‌المللی حلقه واسط بین خریدار و فروشنده محسوب می‌گردند. این افراد با دایره وسیع ارتباطات موثر، می‌توانند خدمات ویژه‌ای را به اعضای باشگاه ثروتمندان، مشاوران و تامین‌کنندگان ارائه نمایند. 
تعامل شرکت با اعضا این باشگاه عبارتست از:
. برقراری ارتباط بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده