مدیریت ثروت

برای درک دقیق زمینه فعالیت شرکت و مشخص نمودن نقاط مشترک و یا تفاوت‌ها با سایر تعاریف، در این بخش به طور خلاصه به تعریف این مفاهیم و مقایسه آنها با یکدیگر می‌پردازیم. 

 

تعریف مدیریت ثروت:

مدیریت ثروت عبارتست از خدمات یکپارچه مشاوره‌ای و اجرایی در خصوص مدیریت دارایی و سرمایه یک فرد حقیقی یا حقوقی بر اساس یک برنامه جامع استراتژیک با در نظر گرفتن اهداف مالی جاری و بلندمدت وی.

 

تفاوت مدیریت ثروت با مشاوران اقتصادی و مالی

مشاوره اقتصادی و مالی دارای تفاوت‌های بارزی با مبحث مدیریت ثروت می‌باشد. در بحث مشاوره اقتصادی و مالی، اغلب تمرکز بر روی یک زمینه اقتصادی مشتری و برای یک مدت زمان معین و اغلب کوتاه مدت می‌باشد.

اما مدیریت ثروت دارای سه ویژگی متفاوت زیر می‌باشد:

  • مدیریت یکپارچه دارایی

  • مبتنی بر یک برنامه استراتژیک

  • در برگیرنده تمام اجزای مالی مشتری

 

تفاوت مدیریت ثروت با شرکت Trust

در دنیا شرکت‌های زیادی با عنوان شرکت Trust مشغول به فعالیت می‌باشند که با پول و ثروت مشتریان در ارتباط هستند. اما شرکت Trust بر  بر روی بخش حقوقی معاملات مشتری تمرکز دارد اما شرکت‌های مدیریت ثروت بر روی راهکارهای یکپارچه تبدیل و افزایش ثروت تمرکز دارند.

 

تفاوت مدیریت ثروت با مدیریت دارایی

شرکت‌های مدیریت دارایی (Asset Management) متمرکز بر روی حفظ وضعیت جاری و ارتقا دارایی‌های (اغلب دارایی های فیزیکی) مشتری تمرکز دارند.  در طرف مقابل شرکت های مدیریت ثروت نگاه بلندمدت‌تر و استراتژیک به افزایش ثروت دارند.