تهاتر

بسیاری از پروژه های ساختمانی برای حفظ نقدینگی خود، اقدام به تامین کالا و اجرای پروژه به صورت تهاتری می‌نمایند. از این رو شرکت آرتمن، با بهره گیری از منابع تامین‌کننده توانمند که دارای تمایل و قدرت اقتصادی مناسب برای تهاتر با پروژه های ساختمانی هستند، توانسته است بسیاری از کالاهای مورد نیاز پروژه های ساختمانی را به شکل تهاتر تامین نماید. 
از جمله اقدامات این شرکت در زمینه تهاتر به شرح زیر می باشد:
1-    شناسایی و معرفی تامین کنندگان کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب دارای توانایی تهاتر
2-    انجام مذاکرات کامل تهاتر
3-    عقد قراردادهای تهاتر