ساخت

شرکت آرتمن با دارا بودن شرکتهای زیرمجموعه در زمینه مهندسی ساخت پروژه‌های ساختمانی خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

1.    اجرای پروژه های بازسازی
طراحی و بازسازی انواع ساختمان‌ها در کوتاهترین زمان ممکن و با کمتری هزینه، یکی از خدمات ویژه شرکت به پروژه‌ها با کاربری‌های مختلف می‌باشد.


2.    اجرای پروژه های کلید در دست
عقد قرارداد ساخت به صورت کلید در دست و انجام تمام مراحل شامل طراحی، تامین و اجرا، از جمله خدمات شرکت محسوب می‌گردد.


3.    اجرای پروژه ها به صورت مدیریت پیمان
عقد قراردادهای مدیریت پیمان به صورت درصدی، یکی از روش‌های رایج مدیریت و اجرای پروژه‌های ساختمانی می‌باشد که شرکت آن را ارائه می‌نماید.


4.    اجرای پروژه ها به صورت مشارکت در ساخت
قابلیت تامین سرمایه و انجام مشارکت در اجرای پروژه‌های ساختمانی، از جمله سایر خدمات شرکت در زمینه ساخت می‌باشد.