مدیریت برند

امروزه فروش موفق مقطعی در اثر یک برنامه تبلیغاتی گذرا، چندان مورد توجه صاحبان کسب و کار نمی باشد، بلکه ایجاد یک جایگاه در بازار و دستیابی به یک سهم پایدار از آن، اولویت هر کسب و کار موفق می باشد.
جهت دستیابی به چنین جایگاهی، لازم است که آن کسب و کار، محصولات و یا خدمات آن در قالب یک برنامه برندینگ، مورد توجه قرار گیرد. 
هدف از برنامه برندینگ، ایجاد یک شناخت و تعریف هویت در جامعه بازار هدف می باشد. به گونه ای که نام آن برند، تداعی کننده ارزش های مورد نظر صاحب کسب و کار باشد.
یکی از خدمات ویژه شرکت آرتمن، تعریف و پیاده سازی روش های برندینگ برای محصولات و خدمات می باشد. 
خدمات زیر، رئوس اصلی مدیریت برند در شرکت آرتمن می‌باشند:
1.    هویت و ارزش‌های برند
2.    جایگاه برند
3.    هویت کلامی برند
4.    میراث برند
5.    داستان برند
6.    هویت بصری برند
7.    شخصیت برند
8.    مدیریت و راهبری برند